A vályog és a fa tökéletesen kiegészítik egymást, és használatukkal egészséges környezetbarát otthonok építhetőek.

Vályog és a faépítészet – kiváló páros az egészséges, környezetbarát építéshez

 

A modern faépítészet egyesíti a fenntarthatóságot és az egészséges építést.

Az ok:  a fa, mint alapanyag újratermelődő. Alkalmazásával jelentős CO2-t köt meg, és problémamentesen eltávolítható, újrahasznosítható – amennyiben persze nem kémiai adalékokkal változtatták meg a tulajdonságait!  Pontosan ezen a területen kell a felhasználóknak nagyobb körültekintéssel eljárni, hiszen főleg a táblásított anyagokból kipárolgó káros anyagok ( „VOC”-k, Illékony szerves vegyületek pl:ragasztókból,rostokból, és felületkezelő anyagokból kipárolgó vegyületek) szennyezik belső levegőnket ezáltal egészségünkre is ártalmasak lehetnek. Legalább ennyire fontos kérdés a környezetünkre gyakorolt hatása az adott építőanyagnak, hogy mi történik az életciklusa végén.

Ezek szerint a jövő építőanyagainak egy sor feltételeknek kell megfelelniük:

  • környezetünk minimális terhelése,
  • a lakókomfort növelése,
  • gazdaságos újrahasznosíthatóság,
  • CO2 semleges eredet és használat,
  • Alacsony energiafelhasználás a gyártásnál
  • Csökkentse a káros emissziók kibocsátását, egy természetes minimumra
  • rövid szállítási utak,
  • értékelhető és mérhető tulajdonságok

 

A vályog

A vályog, a fa mellett egyike azon természetes anyagoknak, mely a fenti tulajdonságok mindegyikét teljesíti, és a földön szinte mindenütt rendelkezésre áll. A különleges tulajdonságai a vályogot, egy rendkívül sokrétű, univerzálisan alkalmazható anyaggá teszik például a fa építészetben is. A „tiszta” vályog építőanyagok mentesek mindenféle mesterséges adalékoktól, képesek a levegőből nagy mennyiségű nedvességet (párát) felvenni, mint egy puffer majd utána leadni.

Egyes építőanyagok szorpciós képessége
Anyag Szorpció g/m² Forrás
Gipszes vakolat 20 Dr.Figgemeyer
mész-cement vakolat 23 Dr.Figgemeyer
Gipszkarton tábla, hézagolva 15 Dr.Figgemeyer
Vályogvakolat 30-60 Dr.Figgemeyer
Spezial Tonputz agyagvakolat 195 BTI Puchenau

 

A vályog építőanyagok mind az előállításuknál, mind pedig az életciklusuk végezetével is problémamentesek a környezetünkre mivel teljes egészében visszaforgatható a természetbe vagy újrahasznosíthatóak.   További nagy előnye a vályog építőanyagoknak a sokszínűség, melynek csak a kreativitásunk és a kézügyességünk szabnak korlátot.

Kivitelezés

Az ideális eset természetesen az lenne, ha az építkezés helyszínén lévő alapanyag forrásokat használnánk, ezzel lerövidítve a hosszú transzport utakat. Ez a dicséretes elképzelés, azonban a gyakorlatban alig –alig tud megvalósulni. A mai kor embere rendkívüli módon igényli az előregyártott, készterméket, melyekkel gyorsabb és egyszerűbb az építkezés és állandó minőség biztosítható. Ezzel szemben a helyileg kinyert alapanyagoknál nagy tapasztalatra van szükség, mely avatatlan kezeknek csak ritkán sikerül. A helyi vályog kinyerése, előkészítése és keverése komoly munkaerő igénnyel bír, ami azonban az anyag költségeknél történő spórolással jelentősen csökken.

Egy másik problémás terület a helyi forrásból történő anyaghasználatnál, hogy csak részben vagy egyáltalán nem kerül szabályozásra az anyag gyártása és a kivitelezés, mely a megbízó és a megbízott kivitelező között vitás helyzeteket idézhet elő.

A vályog építőanyagok szélesebb körű felhasználásánál standardizált és ellenőrizhető előírásokat kell figyelembe venni. Az építőanyagokat minősíteni kell, és az értékeknek igazolhatóaknak kell lenniük. Ehhez különböző standardokat, vizsgálati folyamatokat kell kifejleszteni a jövőben és egy egységes rendszerbe összegezni.  Ez egyfelől az ellenőrizhetőséget is biztosítja másrészről pedig, mind az építtetőknek, mind pedig a kivitelezőknek egyfajta biztonságot ad.

Lehetőségek a vályog építőanyagok modern alkalmazására

Egy további fontos tény a vályog építőanyagok jelenkori és jövőbeni használatát előlendítheti, az újonnan fejlesztett termékek a szárazépítészet területén. Itt elsősorban táblásított építőanyagokról beszélünk, mint amilyen a gipszkarton vagy gipszrost, melyet a belső terekben alkalmazhatunk. A különbség ezen táblásított építőanyagoknál a végső felületképzés, mely ebben az esetben egy vékony rétegben 1,5-2mm vastagságban felhordott vályog, vagy agyag alapú finisch, mely ezt követően nem igényel további kezelést – festést vagy tapétázást.

Egy másik komoly potenciállal bíró területe a vályognak a falfűtéssel történő alkalmazása. Itt érvényesülnek ugyanis igazán ezen természetes anyag előnyei. A nagy tömegének köszönhetően, a vályog kiváló hőtároló tulajdonsággal bír.

Aktuális állapot: 2013 nyara óta létezik Németországban vályogos DIN szabvány, mely a gyári körülmények között előállított vályog építőanyagokra vonatkozik. Ezzel mind a tervezőnek, mind a kivitelezőnek kellő biztonságot nyújt a munkájuknál. Egyre több tudományos kísérlet áll rendelkezésre, a vályog építőanyagok pozitív élettani hatását igazolandó : pl. páraszabályozó képesség. Károsanyagok közömbösítése, finompor minimalizálása, elektrosztatikus feltöltődés elmaradása.

Az építészek és kivitelezők egyre bátrabban és gyakrabban használják a vályogot: bogsorozatunkban és a facebook oldalunkon folyamatosan mutatjuk be referenciáinkat.